Permanente Installation

LED, Acrylglas
Foto: Tobias Pilz

Permanente Installation

LED, Acrylglas
Foto: Tobias Pilz

Permanente Installation

LED, Acrylglas
Foto: Lukas Schaller

Permanente Installation

LED, Acrylglas
Foto: Lukas Schaller

Permanente Installation

LED, Acrylglas
Foto: Lukas Schaller

Permanente Installation

LED, Acrylglas
Foto: Tobias Pilz

Permanente Installation

LED, Acrylglas
Foto: Tobias Pilz

1/7

Permanente Installation

LED, Acrylglas
Foto: Tobias Pilz